HoroskopyMáme věřit astrologii a horoskopům?

Máme věřit astrologii a horoskopům?

Jak funguje astrologie a ovlivňují planety skutečně naše životy?

Odpověď je ukryta již v samotné otázce „Máme věřit …?“. Víra je otázkou přesvědčení, které se nemusí nutně opírat o vědecké důkazy. Existuje celá řada studií, které se snaží vyvrátit výsledky astrologického bádání. Jedna ze studií¹ například srovnává rozvodovost manželství s tím, jaké předpoklady těmto svazkům předpověděli astrologové na základě partnerských horoskopů. Jiná studie² pro změnu zkoumá, zda má vliv planeta Mars (válka) nebo Venuše (láska) na členy amerického námořnictva. Tyto i další studie podle všeho nakonec nepotvrdily astrologii jako exaktní věděckou disciplínu schopnou dostatečně přesně předpovídat budoucnost.

Orloj

Nevím, jestli v těchto studiích byli zapojeni Ti správní astrologové, případně zda jim byly vhodně položeny otázky. Pro mě osobně není astrologie vědou o předpovídání událostí, ale spíše disciplínou, která popisuje současný stav světa a případné možnosti jeho vývoje. Důležité je pro mě i to, že obdobně (ne)prokazatelná je i boží existence. To, zda bůh je nebo není, se nepodařilo potvrdit ale ani vyvrátit vědcům i filosofům. Je proto jen otázkou víry, jestli nám astrologie dělá život příjemnějším a pomáhá najít odpovědi na některé důležité otázky.

Důvěryhodnost astrologie a horoskopů podle věděckých parametrů je zájmem druhých. Já Vám chci pro změnu předložit dostupná vysvětlení odpůrců i zastánců, abyste si sami udělali názor na to, jestli mohou skutečně planety ovlivňovat naše životy.

Co je vlastně astrologie?

Astrologie představuje tradici, která provází lidstvo od pradávna. Zabývá se předpovídáním na základě zkoumání souvislostí mezi děním na obloze a na Zemi. Astrologie je obor založený především na pozorování, tedy empirický. Existují však různé rozdílné směry astrologie, např.: západní, védická (indická), čínská atd. Více o astrologii na Wikipedii.

Osobně mám za to, že astrologie je dávným spojením náboženství a vědy. V dávných dobách lidé prostě hledali vysvětlení pro důležité události (změny počasí, války, nemoci atd.) a zároveň potřebovali patřičnou víru ve smysluplné fungování vesmíru, který tehdy ovšem končil jen na nedaleké obloze.

Jak astrologie funguje?

Hledat vysvětlení, na jakém principu astrologie a sestavování horoskopů skutečně funguje, je poměrně obtížné. Většina astrologů si tuto otázku neklade a používají tento obor jako „užitečný nástroj“ bez dalšího vysvětlování jeho základního principu. Našel jsem nakonec tři teorie, které se snaží základ astrologie objasnit. První z nich je dnes již trochu úsměvná, další dvě mi přijdou zajímavé a v podstatě se vzájemně doplňují: 

 • Božský princip: Každá planeta je ztělesněním nějakého boha, bohyně nebo duchovní bytosti, jejichž posláním je ovlivňovat lidské životy.
 • Synchronicita: Podle Jungových principů představuje každá planeta určitý archetyp, který má souvislost s děním na naší Zemi (nemusí jít nutně o souvislost kauzální). Jedná se o souvislost, kterou Jung nazval synchronicita, což je zjednodušeně řečeno nevysvětlitelné setkání více událostí v čase, které mají ale z našeho pohledu společný význam.
 • Neviditelné struny: Astrologie funguje na základě podobném strunové teorii, tedy přibližně tak, že celý vesmír je propojen neviditelnými „strunami“, které mohou ovlivňovat objekty i na velké vzdálenosti (tedy zcela jinak, než na základě gravitace a nám běžně známé fyziky Isaaca Newtona). Trochu nadneseně by se tak dalo říci, že v takovém případě v našem vesmíru dost možná „vše souvisí se vším“.

Proč astrologie nefunguje?

Aby dostala slovo i druhá strana, níže uvádím nejčastější výtky skeptiků. A přidávám k nim i vlastní komentář červenou barvou:

 • Placebo: Astrologie je založena pouze na placebo efektu, resp jedná se o tzv.„sebenaplňující se proroctví“.
  » Protože není jisté, jak astrologie vlastně funguje, nelze popřít, že v ní kus z placebo efektu je. Těžko však lze dokázat, že v ní nic jiného kromě placeba není.
 • Svobodná vůle a osudy dvojčat: Dvojčata se narodí prakticky ve stejnou chvílí, přesto jsou jejich osudy často jiné. Jak je to možné, když by podle astrologie měla žít shodné životy?
  » Problém je neporozumění záměru poslání astrologie. Horoskop zkoumá dispozice člověka, nelinkuje jeho život fixně dopředu. Důležitou roli hraje totiž svobodná vůle. Každému je zřejmé, že dcery dvou stejně bohatých sedláků ze stejné vesnice nebudou žít úplně stejné životy (i když pro ně mají podobné sociální předpoklady). Stejně tak i lidé se shodným horoskopem nebudou žít stejné životy jen proto, že mají astrologicky podobné předpoklady (lidé mohou například rozvíjet ale také ignorovat určitý talent). Někteří astrologové také tvrdí, že horoskop popisuje vlastně lidskou karmu, kterou si lze opět představit jako určitý talent nebo vlastnost, který spoluurčuje to, jak vnímáme svět.
 • Kruhové dráhy planet: Astrologie mylně předpokládá, že planety obíhají kolem Země po kruhových drahách a mají proto stále stejně silný vliv na člověka. Ve skutečnosti jsou dráhy zakřivené (eliptické) a jejich vliv by měl být proto proměnlivý.
  » Astrologie neodvozuje vliv planet z jejich gravitační síly. Ostatně gravitační síla matky, která dítě po porodu dostane do náruče, je větší než gravitační síla vzdálených planet. Nezáleží proto příliš na tom, jak se mění vzdálenost planet od Země.
 • Souhvězdí jsou jen náhodná uskupení hvězd: Souhvězdí jsou jen naší projekcí hvězd, které ve skutečnosti leží v různé vzdálenosti a netvoří fyzicky samostatnou skupinu. Jak by na nás mohla pak souhvězdí ovlivňovat?
  » Myslím, že většina astrologů nevěří, že by přímo ze souhvězdí „tryskala“ nějaká energie, která by nás měla ovlivnit. Souhvězdí jsou skutečně náhodná uskupení hvězd. Ale zároveň během celého roku, kdy slunce prochází pásem pomyslného zvěrokruhu, se podmínky na Zemi mění (například v zimě je zima a v létě teplo). Souhvězdí jsou tak spíše jen jakousi ilustrací pro hlubší „nastavení“ celého vesmíru, které se v ročním cyklu opakuje.
 • Pět planet: Astrologie dříve znala jen 5 planet. Jak mohou horoskopy poskytovat shodné vodítko, když byly nově objeveny ještě Uran, Neptun a Pluto?
  » Někteří astrologové dokonce říkají, že horoskopy jsou nyní díky novým planetám přesnější. Já to neumím posoudit, ale myslím, že (obdobně jako u souhvězdí výše) na planetách nesídlí konkrétní bohové ani z nich nezáří tajemná energie, která by nás přímo ovlivňovala. Nevadí mi proto, že je jich v horoskopu více nebo méně. Charakter planet chápu jako symbolický. Pokud je pak těchto symbolů v horoskopu více, může být skutečně i přesnější.
 • Narozen na pólu: Existuje místo narození, na kterém nelze sestavit horoskop, protože zde není definován místní poledník. Je to zemský pól.
  » Na to lze s úsměvem odpovědět, že existují i místa na Zemi, kde neleze používat mobilní telefon, automobil nebo číst v klidu tento článek. A tím místem je například Mariánský příkop, který je asi 11 km pod mořskou hladinou. Lepší než „Narozen na pólu“ je podle mě argument „Narozen na měsíci“. Skutečně totiž sestavování horoskopů souvisí s tisíciletou tradicí lidstva, které obývá „vhodné“ části Země. Až se lidstvo odstěhuje jinam do vesmíru, určitě tam založí tradici jiných horoskopů, které budou zohledňovat tamní kulturní podmínky, stav poznání a podobu oblohy :-)
 • Moment početí a zrození: Moment početí je přece důležitější než moment zrození? Porod lze navíc posunout jeho umělým vyvoláním nebo císařským řezem. Proč tedy horoskopy sestavovat právě pro moment zrození?
  » První věc je, že moment početí lze ovlivnit rovněž. A to umělým oplodněním nebo s trochou nadsázky řekněme „plánovaným sexem“. Je však pravda, že moment početí nelze přesně určit na rozdíl od samotného porodu. V čem je tedy ale zrození jedinečné? Astrologové říkají, že důležitý je první nádech ihned po porodu. Symbolicky vzato, je to skutečně totiž moment, kdy staneme samostatným životaschopným člověkem, který už nezávisí na přísunu živin a kyslíku z pupeční šňůry. Je to moment podobný tomu, kdy v historii první organismy vystoupili z moře a začal život i na pevné zemi.

Závěrem k astrologii

Příznivci astrologie tvrdí, že astrologie je věda, zatímco odpůrci si myslí, že je astrologie je nesmysl. Já sám mám za to, že astrologie je skutečně především otázkou víry, která má mnoho společných rysů s náboženstvím. Není tajemstvím, že denní horoskopy v novinách slouží spíše k pobavení než jako studnice skutečného poznání. Pravá podstata astrologie je však podle mě jinde. Smysl vidím v tom, že astrologie zasazuje člověka do vesmíru, který je mu podobný a srozumitelný. To může mnohým přinášet klid a pocit smyslu života v jakémsi vyšším „vesmírném řádu“ (zde je ona paralela s náboženstvím). Takové vnímání světa má pak mnohem „lidštější“ podobu než jakou nám často nabízí složitá věda a chladné zákony fyziky.

Studie

 1. Bernie Silverman, Michigan State University
 2. James Barth and James Bennett, George Washington University